Jiří Stavovčík

Pochází z rodiny Stawowczyků z Bohumína-Skřečoně, z československé části Těšínska. Jeho předkové mluvili polsky a německy a on byl jako první z rodiny vychován a vzdělán v českém jazyce.

Narodil se jako syn často se stěhujícího technika v Bánské Bystrici (v roce 1971) a prvních pět let svého života strávil na Kubě. Prvními jazyky, které se naučil, byly kubánská španělština a těšínský českopolský dialekt (tzv. "po našemu"). Po návratu navštěvoval základní školu a gymnázium v Olomouci a FF UP obor historie-politologie. Po státních zkouškách pokračoval ve studiu na pensylvánské Moravian College in Bethlehem, obor účetní analýza a bankovní management.

Žil v Bánské Bystrici, Havaně, Olomouci, Varšavě, Krakově, Curychu, New Yorku, Filadelfii, Bethlehemu a Allentownu (vše stát Pensylvánie) a Alexandrii (Virginie), Montréalu (Kanada), Schirmecku a Lorientu (Francie) a Washingtonu D. C.

Pracoval mimo jiné jako řidič kamionu, model, policista, finanční ředitel, pokladník Hispánsko-americké obchodní komory a auditor. Dnes pracuje jako malíř (viz stránky www.iurro.com). Má za sebou více než tři desítky výstav v USA, ČR a Japonsku.

Po dlouholetém působení ve funkci viceprezidenta celosvětové krajanské organizace Czechoslovak Society of Arts and Sciences (www.svu2000.org) založil vlastní otevřené kulturní společenství Czech & Slovak Connection (www.facebook.com/csconnection).

Seznam článků