Popis#17921

Narodil se v roce 1978 v Ostravě (a ve znamení Lva). Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK, jeho oborem byla komutativní algebra s přesahem do kryptografie. Celý život se zajímá o dějiny, politiku a společenské dění a nedá mu, abych se k nim nevyjadřoval.