Marína Zavacká

Nar. 1972 v Bratislavě. Vystudovala historii a filosofii na Univerzitě Komenského a doktorandské studium moderní historie na Stredoeurópske vysoké škole. Je vědecká pracovnice Oddelení najnovších dejín Historického ústavu Slovenské akadémie vied. Zaměřuje se na dějiny propagandy, režimní loajality a vysokoškolskou didaktiku.

Seznam článků