Marta Zoe Hynková

Narozena 1976. V dětství vyrůstala se svými rodiči ve Varšavě, kde se naučila číst a psát polsky, rusky a anglicky. Po absolutoriu pražské Anglo-American College v oboru politologie a humanitních věd studovala pražskou Akademii sociálního umění a dramaterapii. Je členkou souboru sokolského loutkového divadla ve svých domovských Velkých Popovicích a jednou z vůdčích osobností pražského spolku DivaDno, jehož herci jsou pražští bezdomovci a které studuje a hraje představení, jejichž výtěžek připadá ve prospěch lidí bez domova.

Seznam článků