Michal Uhl

Michal Uhl (nar. 1985 v Praze) vystudoval genderová studia a sociální antropologii na brněnské FSS MU, magisterské studium sociologie ukončil na pražské FSV UK, kde v současné době působí jako doktorand (svou disertační práci píše na téma ženy v politice). Je místopředsedou akademického senátu FSV UK, zastupitelem Prahy 2 ve druhém volebním období a členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Jeho dědeček, otec, matka a strýc byli zakladateli Charty 77, jeho matka je v současnosti českou ombudsmankou. 

Seznam článků