Michel Joseph

Narodil se v Paříži, kde také na Sorbonnské univerzitě získal doktorát z filosofie. Je učitelem Svobodné vysoké školy duchovních nauk v Dornachu u Basileje, spolupracuje však také se svou alma mater a s vysokými školami v Římě, Florencii, Réunionu, Budapešti a Praze. Jeho lingvistické přednášky mají specifický imaginativně-alchymistický jazyk, podobný stylu jeho české kolegyně a žačky, literární teoretičky, spisovatelky a básnířky, profesorky Sylvie Richterové. 

Je autorem několika monografií a šéfredaktorem duchovně-lingvistické revue Tournant (v českém překladu Otáčení či Soustružení).        

Seznam článků