Milan Daniel

Narozen 6. ledna 1946 v Pardubicích. V roce 1969 vyloučen ze studia žurnalistiky, v letech 1970-1973 vězněn za pošťuchování republiky, poté vnitřní emigrace v lesích a na folkových festivalech, v dělnických povoláních až do roku 1990. Krátce vedl okresní noviny v Chrudimi, působil jako komentátor Deníků Bohemia ve východních Čechách, v roce 1998 založil občanské sdružení Most pro lidská práva, které původně vydávalo stejnojmenný časopis věnující se rasismu a xenofobii. Současně publikoval komentáře v řadě periodik (Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Listy, Romano hangos, Deníky Bohemia, Britské listy, Literární noviny). Základním tématem pro něj byli cizinci a lidská práva se širším přesahem do vnitřní i zahraniční politiky. Byl členem Strany zelených, avšak vystoupil z ní po volbách v roce 2006. V rámci sdružení Most pro lidská práva, které později působnost omezilo na Pardubický kraj a pomoc cizincům v něm žijícím, působil jako jeho jednatel až do svého odchodu do důchodu v roce 2011. Dnes se zabývá svou rodinou (je už pradědeček!) a texty i jinak podporuje český nezávislý tisk. Za demokracii bojuje (ergo nedemokratické struktury pošťuchuje) stále. 

Žije na hranici katastrů obcí Chrudim a Slatiňany. 

Seznam článků