Milan Horák

Narozen 21. srpna 1968 v Praze. Vystudoval teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a kněžský seminář Obce křesťanů ve Stuttgartu. Po celý rok 1990 byl členem prvního Akademického senátu UK. V květnu 1990 byl zvolen prvním králem pražského studentského majálesu od šedesátých let. Korunu převzal z rukou svého předchůdce básníka Allena Ginsberga.

Tři roky byl farářem v jihoněmeckém Überlingen, od července 2000 působí jako kněz v České republice, nově i v Pobaltí. Roku 1995 se oženil, manželka pochází z Estonska.

Milan Horák je dále předsedou Ekumenické akademie Praha, šéfredaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed, členem výboru Ekologické sekce České křesťanské akademie a od roku 2004 předsedou Česko-estonského klubu.

Seznam článků