Milan Orálek

Milan Orálek (1982) - bohemista, překladatel. Studoval na UP v Olomouci. V letech 2011-2012 byl lektorem češtiny na Univerzitě v Sarajevu a od roku 2013 působí jako lektor češtiny na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu. Působil též jako redaktor časopisů Aluze a Texty.

Seznam článků