Miroslav Polreich

Miroslav Polreich (1931) absolvoval Vysokou školu politických a hospodářských věd a pracoval v československé zpravodajské službě, odkud byl roku 1969 propuštěn. Po roce 1989 byl ředitelem bezpečnostního odboru ministerstva zahraničí, vedl československou delegaci při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Seznam článků