Naďa Johanisová

Naďa Johanisová (1956) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, doktorský titul získala na Fakultě sociálních studií MU. Žila v jižních Čechách, kde pracovala ve výzkumu, angažovala se v neziskovém sektoru a učila na Pedagogické fakultě JčU v Českých Budějovicích. Od roku 2008 bydlí v Brně. Od mládí byla aktivní v ochraně přírody (Tis, ČSOP), po roce 1989 začíná hledat alternativy k převládajícímu ekonomickému systému, šetrnější k přírodě i k lidem. Přeložila Schumacherovu knihu Malé je milé, Dcery měděné ženy od Anne Cameronové a knihu Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, kterou napsal v exilu český předválečný družstevní činovník Ladislav Feierabend. Sama je autorkou několika knížek, z nichž dvě vyšly původně jako seriál v ekologicko-společenském časopise Sedmá generace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku, a Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. Přednáší ekologickou ekonomii a další předměty, zaměřené na ekonomické souvislosti, na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU v Brně. Je také zakládající členkou družstva Kulturní noviny.

Seznam článků