Ondřej Macl

Ondřej MACL 

Narozen 24. 12. 1989.  Studoval sociální práci, novinářství a světovou literaturu na univerzitách v Brně, Praze a Paříži. Ještě víc toho nestudoval, nic nevydal a prohrál v mnoha soutěžích (vyjma Slam Poetry 2009). Diplomovou práci zasvětil Erótovi. Zkrácený experimentální debut pmmpa publikoval v Dobré adrese 2/2015. Básně a kritické články mu otiskly komunitní portál Facebook, časopis A2, revue Souvislosti, Katolická dekadence či Britské listy. Z francouzštiny přeložil Deník smutku od Rolanda Barthese (zatím nevydáno). Krom literatury všech žánrů koketuje s divadlem, filmem, novou operou, tancem či výtvarným uměním, potažmo pátrá, jak dnes být ještě vůbec umělcem-životem, nelze-li už být člověkem-humanistou. 

Seznam článků