Petr Kovář

Malíř, učitel, redaktor (2008-2009 Literární noviny) a kurátor galerie OFF/FORMAT. V roce 2008 absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, ateliér Environment. Je členem uměleckého sdružení Rasvád.

Kontakt: kovar@kulturni-noviny.cz

Seznam článků