Radek Horáček

Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (1959) je teoretik a historik umění, publicista, vedoucí Katedry výtvarné výchovy PdF MU, v letech 2002–2006 byl ředitelem brněnského Domu umění. Je propagátorem galerijní pedagogiky a neúnavným zastáncem a vynálezcem rozličných forem zprostředkování umění.

Seznam článků