Václav Kozel

Narozen 1968. Velkou část dětství strávil v Jedličkově ústavu a ve východočeských lázních Železnice, kde potkal první určující pedagogy svého života. Střední školu studoval po vyučení, ve věku, kdy jiní studují vysokou školu. Na tu se po maturitě přesto vydal; vystudoval FF UK, obor sociální práce. Od té doby, ať už oficiálně či soukromě, provozuje svou odbornost. Jeho posledním profesionálním úspěchem je založení divadelního spolku Blaničtí rytíři, jehož je principálem a který s úspěchem hrává po vlastech Koruny české.

Seznam článků