Zdeněk Brdek

Zdeněk Brdek (1982) vystudoval pedagogickou a poté filozofickou fakultu Jihočeské univerzity (obor Dějiny novější české literatury). Publikačně spolupracuje mimo jiné s literárními časopisy (především Tvarem) a webovým magazínem Artalk.cz, který se zabývá výtvarným uměním. Podílí se rovněž na organizaci kulturního života v Českých Budějovicích, kde žije.

Seznam článků