Zuzana Hloušková

Narozena 1974 v Karviné. Vystudovala sociální práci na PdF UHK a bohemistiku na FF UK, pracuje jako učitelka na FF UPCE. V Hradci Králové spoluzaložila a několik let řídila Občanské poradenské středisko a Spolek přátel krásného slova, který v letech 1999 - 2013 pořádal literární soutěž/dílnu pro mládež O cenu Hradeckého Škrabáka/Škrabodílny (v ní byla lektorkou prozaických disciplin) a spolková periodika Škrabákův notes a Škrabopis. Kromě své odborné tvorby v oblasti sociální práce se věnuje recenzní a publicistické tvorbě (mj. FantasyPlanet.cz), v beletrii pak žánru fantasy, v němž mimo jiné vytvořila dva romány, Volavky (1999) a Čtyři klíče (2010) vydané dnes už kromě papírové verze i jako e-book. Tuto knihu už vydala ve vlastní vzmáhající se spolkové edici Škrabákova expedice.

Seznam článků