Družstevní projekt

Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. (František Cyril Kampelík, 1861)

1. Cíl projektu

Základním cílem našeho projektu je založení nového vydavatelského subjektu, družstva, které bude vydávat periodikum, čtrnáctideník, se zaměřením na kulturu, politiku a společenská témata, nezávislý na moci a komerčních trendech. Vzniklé družstvo chce být současně prostorem pro spolupráci mezi médii a partnerství jednotlivců a institucí.

2. Historie projektu - založení družstva

Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo - bylo založeno 10. října 2009. Prvních 19 zakládajících členů družstva zvolilo představenstvo ve složení Jiří Plocek, Miroslav Švejda, Veronika Dopitová, Petr Kovář, Martina Schneiderová. Do kontrolní komise byli zvoleni Jaromír Kratochvíl, Jan Šabata, Iveta Šedová. 14. října byl na schůzce představenstva zvolen předsedou družstva Jiří Plocek a místopředsedou Miroslav Švejda. 12. listopadu vyšlo "nulté" speciální číslo Kulturních novin. Má částečně bilanční obsah věnovaný dvacetiletí vývoje demokratického státu.

3. Kulturní noviny v roce 2010

V průběhu roku jsme vydali dvě ukázková čísla k šíření ideje družstevního projektu Kulturních novin.

Spolu s členskou schůzí družstva Kulturní noviny jsme zorganizovali konferenci na téma Angažovaná média (Jihlava, 2. října). Více informací lze nalézt v sekci Noviny.

Během celého roku jsme propagovali projekt Kulturních novin, zúčastnili jsme se celé řady akcí včetně knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě v říjnu 2010.

4. Kulturní noviny v roce 2011

V prvním pololetí jsme postupně vyhodnocovali možné zdroje financování, vytvářeli grafickou podobu a redakční zázemí tištěného vydání a od 15. června jsme zahájili vydávání zkušebního ročníku čtrnáctideníku Kulturní noviny. Cílem bylo vyprofilovat podobu a zaměření periodika a zjistit jeho perspektivy v tištěné formě. Také jsme zkoušeli možnosti distribuce (knihkupectví, stánky).

Vedle toho jsme byli v kontaktu s německým družstvem taz, s nímž jsme se sblížili v roce 2010. V dubnu 2012 se šéfredaktor Kulturních novin zúčastnil mediálního kongresu v Berlíně a na podzim zařadilo družstvo taz Kulturní noviny do přípravy kampaně na podporu mediálních družstev. Ta odstartovala v dubnu 2012.

Zúčastnili jsme se Letního knižního veletrhu v Ostravě a Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Na podzim jsme též uspořádali v Jihlavě konferenci Dobývání informační pevnosti, která se věnovala alternativním médiím. Výstup z ní jsme publikovali v příloze Kulturních novin číslo 13 v prosinci roku 2011.

5. Kulturní noviny v roce 2012

V první polovině roku vychází druhá polovina pilotního ročníku tištěných Kulturních novin. Od července přecházíme na týdenní on-line vydání.

V dubnu se šéfredaktor Kulturních novin zúčastnil berlínské konference deníku taz.die tageszeitung, v jejímž rámci proběhla i prezentace mediálních družstev, která byla zařazena do kampaně taz. Jsou to vedle Kulturních novin turecký deník Bir Gün, švédské družstvo Fria Tidningen a uruguayský deník La Diaria.

Kromě toho jsme účastníky konferencí pořádaných v rámci Pražské školy alternativ o družstvech a komunitních médiích (25. a 28. května 2012).

Zaujalo vás to? Pak čtěte dále Proč družstvo?