Členové družstva

Seznam členů družstva - stav k červnu 2016

Jméno, příjmení a povolání:

 • RNDr. Jiří Plocek, redaktor a publicista
 • Miroslav Švejda, typograf
 • Mgr. & MgA. Petr Kovář, učitel
 • Iveta Šedová, studentka, sociální prac.
 • Ing. Vojtěch Škrdla, ekonomický konzultant
 • Veronika Dopitová, redaktorka
 • Patrik Eichler, publicista
 • Tereza Šimůnková, novinářka
 • Mgr. Jan Šabata, nakladatel
 • PhDr. Ludvík Běťák, psycholog
 • Mgr. Jiří Severin, pedagog
 • MUDr. Svatava Sendlerová, lékařka
 • Ivan Hoffman, novinář
 • Jaromír Kratochvíl, hudební vydavatel
 • Mgr. Martina Schneiderová, studentka, pedagog
 • Petr Salamon, student
 • Bc.Bc.Tomáš Zapletal, vedoucí archivu
 • prof. Erazim Kohák, PhD, vědecký pracovník
 • Jiří Petrů, optik a hudebník
 • RNDr. Naděžda Johanisová, PhD., vysokoškolský pedagog
 • Vilém Dvořák, cestovatel
 • Ing. Miroslav Čáslavský, daňový konzultant
 • Prof. Václav Hořejší, vědecký pracovník
 • Ing. Stanislav Blaha, učitel
 • Mgr. Jiří Guth, ekolog
 • RNDr. Přemysl Konečný, manažer prodeje
 • Ing. Ivo Dostál, hydrolog
 • Dr. Jakub Jinek, vysokoškolský pedagog
 • Mgr. Jan Šimsa, evangelický farář
 • Mgr. Aleš Záboj, učitel
 • Mgr. Jakub Grombíř, novinář
 • JUDr. Jiří Šuchman, galerista
 • Antonín Bína, fotograf
 • doc. Anna Kotlanová, vysokoškolský pedagog
 • Ing. Aleš Máchal, lektor
 • JUDr. Josef Holcman, soudce
 • RNDr. Mojmír Vlašín, ekolog
 • Alena Suchánková, projektová manažerka
 • Eva Kantůrková, spisovatelka
 • Martina Filipová, botanička a hospodyně
 • Stanislav Ulenfeld, důchodce
 • Petr Jelínek, Ph.D., vysokoškolský učitel
 • Dalibor Štrunc, hudebník
 • Vladimír Němeček, geolog, důchodce
 • Barbora Hrabalová, ekonomka
 • Vlasta Reittererová, muzikoložka, publicistka
 • Tomáš Lom, hudebník
 • Táňa Fischerová, herečka
 • MgA. Radana Váňová, učitelka hudby, duchovní
 • prof. PhDr. Jiří Trávníček, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog
 • Ing.Mgr. Dušan Krátký, tajemník brněnské pobočky MDA
 • Mgr. MgA. Anna Irmanovová, svobodné povolání
 • Aleš Čuma, výtvarník
 • Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D, historik a VŠ pedagog
 • PhDr. Jiří Dan, psycholog a VŠ pedagog
 • Jaroslav Ulich, invalidní důchodce
 • Ing. František Piliar, projektový manažer
 • Ing. Martin Šramka, biomedicínský inženýr
 • Mgr, Filip Hajný, advokát
 • Ing. Tomáš Mráz, programátor