Informace o členství v družstvu Kulturní noviny a o subskripci

Informace o členství v družstvu Kulturní noviny a o subskripci

Projekt periodika Kulturních novin lze podpořit dvěma způsoby:

1. Stát se členem vydavatelského družstva Kulturních novin.

Tento způsob je zásadní a aktivní podporou pro konstituování silného vydavatelského subjektu. Člen nejenže významně podpoří svým vkladem družstvo, ale dle stanov má možnost také vyjádřit svůj názor a připomínky ke směřování mediálního projektu, které musejí být projednány představenstvem. Dále má člen výhody při poskytování služeb družstvem, především pak služeb reklamních, a to jak na webových stránkách Kulturních novin, tak v jejich papírové podobě. Jakmile noviny začnou vycházet, tak první ročník dostane člen zdarma, v dalších letech bude mít výraznou členskou slevu (ca. 1/3) .

Členství vzniká podáním vyplněné přihlášky do družstva (poštou), schválením představenstvem družstva a zaplacením členského vkladu. Členský vklad může být případně rozložen na vstupní vklad (50% celého členského vkladu) a zbytek vkladu. Vstupní vklad musí být uhrazen spolu s podáním přihlášky, zbytek do šesti měsíců. Členský vklad je volitelný dle uvážení zájemce o družstvo v rozmezí 5 000,- Kč až 50 000,- Kč pro fyzické osoby a mezi 20 000,- Kč a 100 000,- Kč pro právnické osoby. Výše vkladu se neodráží v podílu na případném zisku, protože ten je určen primárně pro rozvoj mediálního projektu, ale může se odrazit v rozsahu a ceně poskytovaných služeb či jiných výhod.

Pro další postup - zaslání přihlášky (popřípadě na vyžádání i stanov družstva) a údajů pro vstup - kontaktujte nás, prosím, na adrese: info@kulturni-noviny.cz - předmět zprávy "DRUŽSTVO" .

2. Stát se závazným předplatitelem Kulturních novin.

Předplatné chápeme jako dobrovolnou čtenářskou podporu našeho vydávání. Bez ní Kulturní noviny nemohou existovat. Aktuální informace o předplatném a pokyny k platbě najdete v sekci Předplatné

Nyní se můžete vrátit na Družstevní projekt