Proč družstvo?

Proč družstvo?

Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. (František Cyril Kampelík, 1861)

Zakladatel českého lidového peněžnictví vyjádřil snad nejlépe princip, na němž stojí družstevnictví od svých počátků v první polovině devatenáctého století. Vydavatelské družstvo, jež je cílem naší iniciativy, posouvá cíl svého snažení z běžných oblastí družstevních aktivit (řemesla, zemědělství, alternativní bankovnictví aj.), do prostoru mediálního. V současnosti nemáme v České republice vzor, na nějž bychom mohli navázat, avšak v Německu funguje od roku 1978 deník die tageszeitung (taz), který je nám velkou inspirací. Je dokladem toho, že i ve finančně náročném mediálním světě je možno zřídit kvalitně vedené a respektované médium, které nevzniká z vůle bohatého podnikatele či korporace, nýbrž z potřeby určitého prostředí, jež má jednotnou ideu a každý jeho jednotlivý příslušník je ochoten svým dílem k realizaci této ideje přispět. Důležitým momentem je demokratický mechanismus, jímž se tak děje - "jeden člen, jeden hlas" bez ohledu na výši členského podílu. To je podstatný rozdíl od jiných podnikatelských subjektů, v nichž je rozhodování i směřování založeno na výši majetkové účasti.

O ideji vydavatelského podniku, tradicích družstevnictví i dalších inspirativních aspektech pojednáváme na jiných místech našich webových stránek. Zde nabízíme základní informace o družstvu, jež by měly být součástí povědomí každého zájemce o náš projekt.

Čtěte dále Základní informace o družstvu z pohledu současného práva