Orgány družstva

Představenstvo:

Jiří Plocek, předseda

Miroslav Švejda, místopředseda

Petr Kovář

Jiří Guth

Kontrolní komise:

Jaromír Kratochvíl

Iveta Šedová

Jan Šabata