Orgány družstva

Představenstvo:

Miroslav Švejda, předseda

Petr Jelínek

Petr Kovář

Petr Salamon

Kontrolní komise:

Naďa Johanisová

Stanislav Blaha

Jakub Grombíř

– – –

Výpis z rejstříku na justice.cz