Autor KN Libor Martinek byl oceněn polským státním vyznamenáním

Dne 29. března 2021 ministr kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky prof. Piotr Gliński udělil autorovi a monopolnímu překladateli polské beletrie v Kulturních novinách Liboru Martinkovi Bronzovou medaili Za zásluhy o polskou kulturu Gloria Artis. Na medaili byl navržen Sdružením Academia Europea Sarbieviana v Sarbiewu za překlady a popularizaci polské literatury v České republice a za organizování česko-polských konferencí a literárních setkání v českém Slezsku.