Členská schůze 2018

POZVÁNKA 

na členskou schůzi družstva Kulturní noviny  

Datum: neděle 21. 10. 2018  v 11 hodin (plánované ukončení  v 15:00) 

Místo konání: Místogalerie, Skleněná louka, Kounicova 23, Brno (půdní prostor úplně nahoře)

Klíčové body k projednání: Volby a další strategie fungování novin 

Návrh programu schůze: 

1. Zahájení a vzájemné představení         (všichni)                       11:00 - 11:15

2. Rekapitulace závěrů z minulé schůze  (N. Johanisová)            11:15 - 11:20 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2017       (J. Plocek)                    11:20 - 11:35

4. Zpráva o změnách v členské základně  (J. Plocek)                   11:35 - 11:40 

5. Zpráva o činnosti v roce 2017 a 2018  (J. Plocek, ostatní)       11:40 - 12:00 

6. Upřesnění aktivit do konce roku - příprava knihy

      (J. Plocek, J, Grombíř, M. Švejda)                                          12:00 - 12:15

7. Volby členů představenstva a kontrolního výboru                   12:15 - 12:30    

      (N. Johanisová)

Oběd v Domě Na skleněné louce  (bistro v přízemí)

8. Informace o změnách ve fungování redakce a družstva -

 různé varianty - a diskuse  (všichni)                                            13:30 - 14:15

9. Nápady a plány na  2018/19, rozdělení činností                       14:15 - 14:50

10. Různé                                                                                       14:50 - 15:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Schůze je podle stanov usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Proto Vás prosíme, pokud se nemůžete osobně zúčastnit, využijte plné moci v příloze k této pozvánce: vyplňte jméno člena družstva, jemuž ji udělujete a údaje o sobě,  podepište a buď pošlete naskenovanou mailem na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz nebo poštou na adresu: Kulturní noviny,  Dlouhé Hony 970/22, 621 00 Brno, nejpozději do 20. října včetně.  


Hosté vítáni!

Srdečně zve 

představenstvo družstva Kulturní noviny