Václav Hořejší v RVVI


Člen družstva Kulturní noviny Václav Hořejší se 5. března 2021 zúčastnil svého prvního jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

"Těším se, že budu moci přispět k podpoře návrhů Rady ve prospěch české vědy. Mojí prioritou je podpora kvalitního základního výzkumu, jehož význam bývá někdy (a možná i některými členy RVVI) podceňován," vyjádřil se Václav Hořejší ke svému působení v poradním a odborném orgánu vlády.

Celou zprávu najdete zde.

Vystoupení prof. Hořejšího v pořadu Českého rozhlasu Jak to vidí... si můžete poslechnout zde.

---------------------------------------

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Vědecký pracovník Laboratoře leukocytární signalizace na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v letech 2005-2017 ředitel tohoto ústavu. Zabývá se biochemií a molekulární imunologií povrchových receptorů a signalizačních proteinů bílých krvinek.

Od roku 1986 přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílel se na vývoji řady prakticky využitelných a komerčně úspěšných monoklonálních protilátek. V současnosti se svými spolupracovníky studuje interakce syntetických polymerů s buněčnými membránami a jejich využití pro izolaci a biochemickou charakterizaci buněčných receptorů. Patří mezi nejcitovanější české vědce (podle Google Scholar přes 13 tis. citací, h index 62).

Profesor Hořejší je laureátem Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020.