Krajina pro život

Národní konference environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a environmentálního poradenství s názvem Krajina pro život se uskuteční dne 21. října 2021 od 9.00 v hotelu International v Brně.

Konference je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Ale také novinářům, studentům a dalším zájemcům k inspiraci, jak a proč vzdělávat o krajině. Jako vždy počítáme s tím, že mnozí přijedou také nabrat elán, pozitivní energii a zažít radost ze setkání s řadou profesně i lidsky blízkých kolegyň a kolegů.

Většinu nákladů hradí Ministerstvo životního prostředí, finančně zapojen je také Jihomoravský kraj. Symbolický účastnický poplatek je stanoven na 250 Kč. Vzhledem k nejisté době jsme se rozhodli poslat všem přihlášeným fakturu až 10 dnů před akcí. Pakliže přijde další vlna pandemie a s ní zákaz shromažďování, uskutečníme konferenci online a účastnický poplatek nebudeme vybírat.

Součástí programu je také vyhlášení vítězů žurnalistické ceny Ekopublika 2020, na jejímž pořádání se podílejí Kulturní noviny.

Další informace najdete na adrese http://konference-evvo.cz/.