Mnohočetný odkaz Vladimíra Úlehly (1888 – 1947)

Vydavatelské a mediální družstvo Kulturní noviny

si vás dovoluje pozvat na veřejnou besedu

Mnohočetný odkaz Vladimíra Úlehly (1888 - 1947)

Po jednotlivých prezentacích, které připomenou po jednotlivých oborech dílo a stále živý odkaz významného moravského biologa a ekologa, etnografa a filosofa přírodních věd, bude následovat diskuse. Úvodní příspěvky přednesou Julia Úlehla, americká zpěvačka a akademička a pravnučka profesora Úlehly, hydrobiolog Ivo Dostál (člen redakční rady časopisu Veronica), členka Brněnského etnologického spolku Marie Hvozdecká a šéfredaktor Kulturních novin Jiří Plocek, který také bude moderovat celou besedu.

Profesor Vladimír Úlehla je vedle řady vědeckých prací i autorem několika knih, například Zamyšlení nad životem (Úvod do teoretické biologie), Napojme prameny (O utrpení našich lesů), Živá píseň, Duše lidu. Produkoval též celovečerní etnografický film Mizející svět.

Besedu pořádají Kulturní noviny ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU

Datum: neděle 22.10.2017 ve 14:30 hodin (plán. ukončení ve 16:30) 

Místo konání: Místogalerie, Skleněná louka, Kounicova 23, Brno (půdní prostor úplně nahoře)