Náhradní členská schůze Kulturních novin

Zveme všechny členy na náhradní členskou schůzi, kterou představenstvo Kulturních novin v souladu se stanovami svolalo v náhradním termínu 7. listopadu od 14 hodin na Skleněné louce v Brně.