POZVÁNKA na členskou schůzi družstva

Datum: 

Sobota 14. března 2021 v 11:00 hodin (plánované ukončení v 14:00) 

Místo konání: 

Místogalerie, Skleněná louka, Kounicova 23, Brno (půdní prostor úplně nahoře) 

Návrh programu schůze: 

1. Zahájení a zpráva o hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky, viz přílohy (M. Švejda) 11:00–12:00 

2. Diskuse k činnosti družstva a provozu novin 12:00–14:00 

Schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina (30) členů. Pokud nebude přítomno 30 členů, představenstva musí svolat náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů. Na takovou schůzi musí být poslána zvláštní pozvánka. Předběžný termín náhradní schůze by byl 17. dubna 2021. 

Návrh na zařazení bodu k projednání nebo hlasování zašlete nejpozději do 12. března 2021 včetně na korespondenční adresu družstva: Kulturní noviny, Francouzská 380/46, 602 00 Brno nebo e-mail: druzstvo@kulturni-noviny.cz

Hosté vítáni! Srdečně zve představenstvo družstva Kulturní noviny.