Pozvánka na náhradní členskou schůzi

POZVÁNKA na náhradní členskou schůzi družstva Kulturní noviny 

Datum: v sobotu 17. dubna 2021 v 11:00 hodin (plánované ukončení v 14:00) 

Místo konání: Skleněná louka, Kounicova 23, Brno (přízemí - Bistro Cvrček) 

Návrh programu schůze: 

1. Zahájení a zpráva o hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky, viz přílohy (M. Švejda) 11 : 00 - 12: 00 

2. Diskuse k činnosti družstva a provozu novin 12 :00 - 14: 00 

Schůze je usnášeníschopná v počtu přítomných členů. Vlivem vládních nařízení je blokované právo shromažďovací. Vzhledem k situaci, že se nás nesejde patrně méně než 50, je možné schůzi provést za podmínek stanovených dalšími nařízeními: V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to: • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, • osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe, • každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, • zasedání se může účastnit nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností, včetně volby orgánu. (Konání valných hromad: Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až do 30. 6. 2021.) 

Tuto pozvánku předložte policii pro případ přechodu okresní hranice. 

Srdečně zve představenstvo družstva Kulturní noviny