Setkání po prázdninách

Pozvánka na setkání členů a přátel Kulturních novin 6. září  2017

Kdy? Středa 6. září 2017 17:00

Kde? Místogalerie na Skleněné louce, Kounicova 23, Brno 

(Nápoje si lze objednat v Místogalerii. Pokud navíc přinesete něco na zub pro ostatní, jistě to ocení! Hosté vítáni!)

Pozn.: Předtím od 16:00 proběhne tamtéž krátká schůze představenstva družstva KN.

Předběžný program našeho setkání (program lze na setkání doplnit a pozměnit):

1. Vzájemné seznámení a pozdravení,  doplnění/úpravy  programu   17:00 - 17:10

2. Rekapitulace, co se událo, informace z jednání představenstva, aktuální situace KN – články, autoři, korektorka, čtenáři, přispěvatelé, změny v členské základně, finance ...         17:10–17:35

2. Průběžné aktivity a úkoly: Jak to vypadá s úpravami webové stránky?  ... 17:35 - 17:50

3.Výroční schůze (předběžně 22.října): Návrhy, co probrat na schůzi, návrhy na doprovodný program (přednáška? setkání s některým autorem? hudba? plus spojit s redakční radou?) ...  17:50 - 18:15

4. Další akce a činnost na podzim: 5.října: beseda s vítězi naší soutěže o nejlepší článek na ekologické téma v rámci Ekofilmu...Bude podzimní speciál?...Další akce, spolupráce, náměty, nápady....18:15 - 19:00 

5. Termín příštího setkání, různé

Návrh programu připravila Naďa Johanisová, johaniso@fss.muni.cz, doplnil Jiří Plocek, plocek@kulturni-noviny.cz

Těšíme se na Vás!