Webová stránka o ekonomických alternativách v ČR

Olomoucký Bajkazyl je příkladem alternativního podnikání. Foto archiv KN

Kulturní noviny se hlásí k odkazu družstevního hnutí a k myšlence sociální solidární ekonomiky. Patří sem tzv. ekonomické alternativy, kterým nejde jen o zisk, často mají demokratické řízení, podporují místní ekonomiku a ne vždy aplikují tržní přístup. Blíže se nich můžete dozvědět na webové stránce, vzešlé z výzkumu týmu Nadi Johanisové na Katedře environmentálních studií FSS MU.