Základní kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, podněty či připomínky, spojte se s námi:

Poštovní adresa

Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo

Dlouhé Hony 970/22, 621 00 Brno

Elektronická pošta a web

Obchodní rejstřík a IČ

IČ: 29195802

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 22.12.2009
Pod číslem: Dr 4873, zápis v obchodním rejstříku online »

Registrace periodického tisku

Kulturní noviny jsou registrovány pod číslem: MK ČR E 19722, ISSN 1804‐8897

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2400830379/2010, Fio Banka