A True Mirror

7. června - 18. července je v galerii Hunt Kastner v Praze možno zhlédnout společný výstavní projekt Niny Beierové z Dánska a Johna Millera z USA.