Antropocén: Epocha člověka

4. února pořádá Galerie města Pardubic projekci kanadského dokumentárního filmu Antropocén: Epocha člověka.