Běžet s materiály

8. března - 12. května je v pražské galerii Kuzebauch otevřená výstava k šedesátinám Davida Vávry, představující autorovy materiálové experimenty.