Bytosti

21. září - 26. listopadu je v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem přístupná společná výstava Hany Purkrábkové a Karla Pauzera.