Celula

5. června ve Spolkovém domě v Ratíškovicích vystoupí Laco Deczi se skupinou Celula New York.