Cena Václava Buriana 2019

28. září bude v Divadle hudby v Olomouci předána mezinárodní literární cena časopisu ListyFacebook