Držíme spolu - L´ikeras peha!

7.-9. dubna je na stránkách araart možno sledovat kulturní program k Mezinárodnímu dni Romů.