Grafika roku 2020

Do 14. srpna je v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni možno navštívit výstavu Grafika roku 2020 a Cena Vl. Boudníka.