Hledání vnitřního ticha

11. prosince - 8. února je v brněnské galerii Polagraph možno zhlédnout fotografie Alexandra Rehorovského ze života slovenských horalů.