Hliněná žena

16. září - 2. ledna je ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích otevřena výstava sochařky Jindry Vikové.