Hoj, co nám nese vzácný host?

30. listopadu se v krajské galerii ve Zlíně koná večer poezie Karla Jaromíra Erbena. Vystoupí Jiří Pecha, Petr Oslzlý a Irena a Vojtěch Havlovi. Večer je doprovodnou akcí k erbenovské výstavě, kterou bude možno navštívit do 6. ledna.