Hostišovské folkové koštování

9. listopadu se v Hostišové u Zlína uskuteční patnáctý ročník festivalu folkové hudby.