Jak z nečtenáře vychovat čtenáře

21. května se v Marianeu (Máchova 7, Praha) koná seminář o rozvoji dětského čtenářství. Více zde