Jaroslav Kovanda: Jásám

10. června bude v Café Ponava v Brně číst Jaroslav Kovanda z knih svého nakladatelství Jásám.