Jsme kurátory!

13. června - 12. srpna vystavuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně moderní české umění ze svých sbírek podle výběru žáků Základní umělecké školy Zlín.