Kontext 2019

8. listopadu v biu Oko v Praze proběhne konference o českém jazyce v kontextu současné doby.