Krasové hudební léto

4. července - 4. září se koná série koncertů Jaroslava Svěceného k Mezinárodnímu roku jeskyní. Další informace